Džemat

Džemat, u starijoj osmanlijskoj vojsci jedinica - jedna od tri grupe janjičarskog korpusa. Kasnije se i kapetanijeska vojska u Bosni i Hercegovini dijelila na džemate numerirane arapskim rednim brojevima, a džemat na ode ili buljuke koji su u istom džematu bili numerirani rednim brojevima ispisanim na turskom jeziku. Džemati su bili najkrupnije jedinice kapetanijske vojske. Po nekim izvorima jačina im se kretala od 14 do 96 vojnika. Po većim kapetanijama neki vojnički redovi imali su i po 10 džemata.
Na čelu džemata bio je aga čiji se zamjenik zvao ćehaja.