Akindžije

Akindžije
Akindžije - naziv za neredovitu konjicu Osmanlija. Do Orhana (1326. - 1362.) bila je njihova jedina oružana snaga. U osmanlijskoj ekspanziji u Europi, veliki upadi akindžija u susjedna protivnička područja, daleko ispred operativne vojske, nazivali su se Akin. Akini su izvođeni zbog pljačke, pustošenja, paljenja naselja, odvođenja roblja i slabljenja otporne moći stanovništva na teritoriji planiranoj za osvajanje, što je trebalo olakšati buduće operacije redovnih osmanlijskih trupa. Akinom je s jednog područja zapovijedao zapovjednik akindžija. Ako u upadu nisu sudjelovale sve akindžije jedna oblasti sa svojim zapovjednicima, već samo odred od 100 ili više akindžija, takav upad naziva se haramiluk, a ako ih je u akciji sudjelovalo manje od 100 - četa. Pripreme su trajale nekoliko dana do nekoliko tjedana. Izvođeni su iznenadno i munjevito. Dolaskom na cilj, odred bi se raspršio u više pravaca i izvršavao zadatak. Poslije akcije, akindžije su se vraćale. Oni su bili strah i trepet u kršćanskim zemljama jugoistočne Europe.