Buljuk

Buljuk, u starijoj osmanlijskoj vojsci odjeljenje, jedinica, četa. Jedna od tri grupe janjičara nazivala se također buljuk. U kasnijoj regularnoj turskoj vojsci buljuk je naziv čete. U Bosni i Hercegovini džemati dijelili su se na ode ili buljuke, označavani rednim brojevima.