Aga

Aga, u Osmanlijskom Carstvu prvobitno titula zapovjednika visokog ranga i pojedinih dvorskih dostojanstvenika. Tako se npr. zapovjednik svih janjičara zvao janjičarski aga, a svih akindžija - akindžijski aga. Kasnije, bila je to titula nižeg plemstva i nižih vojnih starješina. U jugoslavenskim zemljama na čelu džemata bio je aga. U najkasnijem periodu turske vladavine aga je naziv za bogatijeg muslimana i imućnog neškolovanog muslimana. 
Jedinice organizirane na području kapetanija, nazivale su se agalukom, pošto su bile pod zapovjedništvom age. Agaluk je imao jedan džemat konjanika ili stražara.