Akademska legija

Akademska legija oružana je organizacija studenata Bečkog sveučilišta, osnovana 1848. u toku revolucije. Trebao se održati red u suradnji sa Građanskom gardom, ali kada je došlo do nemira pridružila se radnicima. Vlada ju je uzaludno pokušavala reformirati. Kada je 6. listopada izbio otvoreni ustanak, legija se na strani revolucije borila protiv carskih trupa. Pošto je ustanak svladan, legija je razoružana i reformirana.