Babič Branko

rođen u Dolini kraj Trsta 18. 10. 1912., bio je rezervni potpukovnik JNA. Zbog antifašističke djelatnosti emigrirao je 1930. iz Italije u Jugoslaviju. Član KPJ od 1935. godine. Kao član oblasnog Vojnog komiteta sudjelovao je u pripremi ustanka u Bosanskoj krajini. Kasnije prelazi u Sloveniju na dužnost p. komesara 30. divizije, zamjenik je p. komesara 3. operativne zone Slovenije i 9. korpusa. Također je određeno vrijeme bio na funkciji potpredsjednika Pokrajinskog NOO za Slovensko primorje. Poslije Drugog svjetskog rata vrši razne dužnosti u državnoj upravi, a bio je i član CK SK Slovenije. Odlikovan je OZN sa zlatnom zvijezdom, OBJ sa zlatnim vijencem itd.