Admiralitet

Admiralitet je naziv za ministarstvo ratne mornarice Velike Britanije. Nastaje 1546. kada je uz admirala Engleske (lord high admiral) postavljeno savjetodavno tijelo radi efikasnijeg upravljanja ratne mornarice. Na čelu je bio Prvi lord Admiraliteta. Pod njim je bilo nekoliko pomorskih lordova, najčešće pomorskih oficira, na čelu sa Prvim pomorskim lordom. Sve do 1911. Admiralitet je imao više konzultativni karakter, a njegovi članovi više su se bavili upravom nego operativnim pitanjem. Kao Prvi lord Admiraliteta, Winston Churchill  1911. formirao je Admiralštab u sklopu Admiraliteta, a admiral John Rushworth Jellicoe kao Prvi pomorski lord 1917. reorganizirao je osnove sistema rukovođenja. Admiralitet postao je organ sa dva odvojena tijela, jednim za planiranje i rukovođenje, drugim za održavanje mornarice. Po zakonskom propisu od 1947. stalne članove Admiraliteta s pravom kolektivnog odlučivanja, sačinjavali su Prvi lord Admiraliteta, pet pomorskih lordova admiralskog čina, civilni lord, parlamentarni i financijski tajnik i stalni tajnik. Odgovarao je za izgradnju, opremu i održavanje flote, pomorsko zrakoplovstvo i mornaričku pješadiju. Osim flote i mornaričke pješadije, pod Admiralitet bila su sva brodogradilišta, vojni zavodi i škole, a imao je i vlastite znanstvene ustanove i laboratorije. Reorganizacijom britanskih oružanih snaga Admiralitet je 1964. ukinut kao ministarstvo RM, a njegove funkcije preuzelo je jedinstveno Ministarstvo obrane. U Savjetu obrane ratnu mornaricu predstavlja načelnik Admiraliteta (operativni zapovjednik RM) ; U njegovom sklopu je i najviši rukovodeći organ mornarice - Savjet RM.
Organe slične britanskom Admiralitetu imale su i druge pomorske države pod raznim nazivima; funkcije su im najčešće podijeljene između ministarstva RM i admiralštaba.