Aneks baterija

(eng. annexed baterie, njem. Annexbaterie) artiljerijsko dodatno utvrđenje, obično na grkljanskoj strani utvrde, predviđeno za tučenje, obranu, zemljišta koje se osnovnim naoružanjem utvrde nije moglo dostići. Baterije su imale poseban značaj za odbijanje obuhvatnog napada.